TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de paznici la Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Nr. înregistrare dosar/data

Funcția contractuală

Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii

1.

7166/25.04.2024

Paznic

Admis

-

2.

7253/26.04.2024

Paznic

Admis

-

3.

7578/07.05.2024

Paznic

Admis

-

4.

7598/07.05.2024

Paznic

Admis

-

5.

7713/08.05.2024

Paznic

Admis

-

6.

7761/09.05.2024

Paznic

Admis

-

7.

7763/09.05.2024

Paznic

Admis

-

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 20.05.2024, ora 11ºº, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflați în situații de risc social, str. Parcul Tineretului nr. 4.
  • Afișat astăzi, 15.05.2024, ora 10ºº, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, precum și pe pagina de internet a instituției publice  www.dasbotosani.ro.

Documente anexate:

Arhiva - anunturi posturi scoase la concurs

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00