TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de bucătar la Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Nr. înregistrare dosar/data

Funcția contractuală

Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Observații

1.

7599/07.05.2024

Bucătar

Admis

-

 

2.

7280/26.04.2024

Bucătar

Respins

Nu îndeplinește condiția  prevăzută de art. 15 lit. e) din H.G. nr.  1336/2022 (nu deține certificat de calificare în meseria de bucătar)

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, Compartiment resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul.
  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 20.05.2024, ora 11ºº, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflați în situații de risc social, str. Parcul Tineretului nr. 4.
  • Afișat astăzi, 15.05.2024, ora 10ºº, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, precum și pe pagina de internet a instituției www.dasbotosani.ro.

Documente anexate:

Arhiva - anunturi posturi scoase la concurs

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00