TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ - rezultatul soluţionării contestaţiei la proba de selecție a dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de bucătar la Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

În urma contestaţiei depuse la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani sub nr. 8269/15.05.2024 de către candidatul înregistrat cu nr. 7280/26.04.2024, în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele: 

Nr. crt.

Nr. înregistrare dosar/data

Funcția contractuală

Rezultatul contestației la selecția dosarelor

Admis/Respins

Observații

1.

7280/26.04.2024

Bucătar

Respins

Nu îndeplinește condiția  prevăzută de art. 15 lit. e) din H.G. nr.  1336/2022 (nu

deține certificat de calificare în meseria de bucătar)

 

 

  • Afișat astăzi, 17.05.2024, ora 10ºº, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, precum și pe pagina de internet a instituției www.dasbotosani.ro.

Documente anexate:

Arhiva - anunturi posturi scoase la concurs

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00