TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ - Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de paznici la Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Nr. înregistrare dosar/data

Funcția contractuală

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

7166/25.04.2024

Paznic

         79,5

Admis

2.

7598/07.05.2024

Paznic

50

Admis

3.

7578/07.05.2024

Paznic

27

Respins

4.

7253/26.04.2024

Paznic

18

Respins

5.

7761/09.05.2024

Paznic

10

Respins

6.

7763/09.05.2024

Paznic

7,5

Respins

7.

7713/08.05.2024

Paznic

3

Respins

  • Conform prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, mun. Botoșani, Compartiment resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul.
  • Candidații declarați admiși la proba scrisă vor suține interviul în data de 24.05.2024, ora 1000, la sediul Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost, str. Aleea Nucului, nr. 8, mun. Botoșani.
  • Afișat astăzi, 21.05.2024, ora 1000, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflați în situații de risc social, str. Parcul Tineretului, nr. 4, mun. Botoșani, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, mun. Botoșani, precum și pe site-ul instituției www.dasbotosani.ro, secțiunea Despre noi – Carieră.

Documente anexate:

Arhiva - anunturi posturi scoase la concurs

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00