TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ - Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de paznici la Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu: 

Nr. crt.

Nr. înregistrare dosar/data

Funcția contractuală

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

1.

7166/25.04.2024

Paznic

84

Admis

2.

7598/07.05.2024

Paznic

70

Admis

 

  • Conform prevederilor art. 46 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sunt admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție. 
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei interviului, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, Compartiment resurse umane și comunicare registratură și relații cu publicul. 
  • Afișat astăzi, 27.05.2024, ora 1000, la sediul Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost, Aleea Nucului, nr. 8, mun, Botoșani,  la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, mun. Botoșani, precum și pe site-ul instituției www.dasbotosani.ro, secțiunea Despre noi – Carieră.

Documente anexate:

Arhiva - anunturi posturi scoase la concurs

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00