TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Ajutoare de incălzire a locuintei

Baza legala de acordare

 • LEGEA NR.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie,
 • HOTARAREA DE GUVERN NR.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Legea nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței:

 1. actele doveditoare privind componenţa familiei(copii),
  • acte de identitate (BI/CI, certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),
  • certificat de căsătorie (după caz),
  • certificat de deces (după caz),
  • hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),
  • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,
  • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),
  1. actele doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii
   • adeverinţa de salariat (venitul net), cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă ,
   • talon de pensie, 
   • talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.
  2. beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor de la ultima campanie agricolă
 2. acte jutificative privind bunurile mobile si immobile deţinute,
  • contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,
  • acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani (după caz),
 3. ultima factură de plata de la Furnizorul de energie pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat.
 4. documente doveditoare privind debransarea de la sistemul centralizat de energie termica sau debransarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale (in cazul celor care solicita ajutoare cu energie electrica)

Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Botoșani, la solicitarea Directie de Asistenta Sociala Botosani.

Unde se depune dosarul

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei (anexa nr.2*) însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la sediul Directia de Asistenţă Socială din str. Săvenilor nr.12 din municipiul Botoşani. In situația în care beneficiati de venit minim garantat si socilitați dreptul la alocația pentru susținerea familiei se va completa cerere de modificare (anexa 3*)

 

 

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00