TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Alocatia de stat pentru copii

Baza legala de acordare

  • LEGEA nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completarile ulterioare
  • HOTĂRÂREA nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii

Documentele necesare

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea alocației de stat conform Legii 61/1993 ( vor fi prezentate si actele in original pentru conformitatea copiilor) 

  • copie acte de identitate ale părinților,
  • copie certificat de naștere al copilului
  • copie certificat de cãsãtorie
  • copie livret de familie, actualizat
  • extras de la banca (codul IBAN) dupa caz
  • 1 dosar cu sina

Pentru copiii născuți în străinătate ca și document justificațiv este necesar formularul E411 sau orice alt document eliberat de instituțiile competente din statul membru respectiv, cu mențiunea că familia nu are dreptul la prestații familiale în acel stat membru. Aceste documente se depun în original în limba oficială a statului respectiv, cât și traducerea în limba română.

Acte ce se completeazã la depunerea dosarului

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii (anexa 1 la NM)

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00