TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Sprijin pentru remedierea problemelor oculare la prescolari si elevi (tichete de sprijin)

Baza legala de acordare

 • HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BOTOSANI nr. 387/2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistenta sociala, sub forma de tichete sprijin in cuantum de 500 lei pentru remedierea problemelor oculare la pescolarii si elevii din municipiul Botosani, pentru facilitarea accesului la educatie
 • HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BOTOSANI nr. 77/2022 pentru modificarea HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BOTOSANI nr. 387/2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistenta sociala, sub forma de tichete sprijin in cuantum de 500 lei pentru remedierea problemelor oculare la pescolarii si elevii din municipiul Botosani, pentru facilitarea accesului la educatie

Beneficiază de tichete sprijin în cuantum de 500 lei pentru confecționarea unei perechi de ochelari de vedere (rame şi lentile), preșcolarii şi elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educaţie, cu condiția îndeplinirii cumulative a condițiilor de eligibilitate. 

Sprijinul financiar se acordă unui beneficiar o singură dată, în decursul unui an fiscal și va reprezenta costul integral/parțial al confecționării unei perechi de ochelari de vedere (rame și lentile).

Beneficiarul are obligația de a se prezenta în maxim 60 (șaizeci) de zile la unitatea de optică medicală afiliată pentru prezentarea dispoziției de aprobare a sprijinului financiar și a tichetului social și pentru programarea în vederea consultației  și recepției ochelarilor de vedere

Criterii de eligibilitate:

Acordarea tichetelor de sprijin în valoare de 500 de lei se va face cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții, de către beneficiari și familiile acestora:

 1. sunt persoane cu vârste între 4 – 18 ani cu domiciliul stabil în municipiul Botoșani, preșcolari şi elevi, încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar, care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de referință, vârsta standard prevăzută de regulament.
 2. venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1386 lei.
 3. familia nu deține în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere nici unul din bunurile ce duc la excluderea acordării tichetului de sprijin, conform lit.(F) din Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea tichetului de sprijin

Documente necesare 

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea tichetului de sprijin ( vor fi prezentate si actele in original pentru conformitatea copiilor)

 1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetului de sprijin, formular tipizat pus la dispoziție de către DAS Botoșani, completată şi semnată de către reprezentantul legal – conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament (Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea tichetului de sprijin);
 2. Copie după certificatul de naștere al copilului sau carte de identitate – dacă este cazul,
 3. Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al copilului;
 4. Adeverință care să ateste faptul că beneficiarul este înscris în sistemul de învățământ de stat;
 5. Document eliberat de un medic specialist oftalmolog (recomandare medicală) sau bilet de trimitere către specialitatea oftalmologie eliberat de către medicul de familie;
 6. Documentele doveditoare de venit pentru toți membrii familiei care realizează venituri, pentru luna anterioară celei în care s-a depus cererea (adeverințe de salariat, cupon pensie, adeverința eliberată de administrația financiară).

Acte ce se completeazã la depunerea dosarului:

Modalitati de acordare

Acordarea sau respingerea dreptului la beneficiul de asistenţă socială, sub formă de tichete de sprijin în valoare de 500 lei, preșcolarilor și elevilor, cu probleme de vedere, se face prin dispoziție scrisă a primarului, numai după verificarea în prealabil a îndeplinirii condițiilor de acordare prin ancheta socială efectuată de personalul Direcției de Asistență Socială Botoșani în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii.    

Vor fi aprobate dosarele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și legalitate prevăzute în regulament, în ordinea cronologică a înregistrării și în limita fondurilor disponibile pentru această destinație.

Beneficiarul se va prezenta la orice unitate de optică medicală afiliată, împreună cu tichetul de sprijin și dispoziția de aprobare a acordării sprijinului financiar în valoare de 500 lei.

Beneficiarul sprijinului financiar acordat potrivit prezentului regulament, prin reprezentantul legal,  își asumă plata cheltuielilor care depășesc valoarea sprijinului, respectiv 500 lei/beneficiar, totodată fiind necesară utilizarea integrală a tichetului.

Beneficiarul are obligația de a se prezenta în maxim 60 (șaizeci) de zile la unitatea de optică medicală afiliată pentru prezentarea dispoziției de aprobare a sprijinului financiar și a tichetului social și pentru programarea în vederea consultației  și recepției ochelarilor de vedere.

Unde se depune dosarul

Dosarul cuprinzând cererea si documentele doveditoare va fi depus, FIZIC, de către reprezentantul legal al copilului (părinte, aparținător, etc.) la Direcția de Asistență Socială Botoșani din strada Săvenilor nr.12.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00