TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Voucher - MATERNA pentru susținerea natalității


Baza legala

 • Legea nr. 292/2011 – privind Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare, - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
 • H.C.L. nr. 292/30.06.2023 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor însărcinate din municipiul Botoșani pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale 

Beneficiază de voucher în cuantum de 2000 de lei orice femeie însărcinată cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în municipiul Botoșani la data depunerii cererii, după săptămâna a 10-a de sarcină (etapa I).

Actele necesare sunt:

 1. cerere-tip (modelul tip se poate descărca de aici )
 2. cerere-acord (modelul cerere acord se poate descărca de aici )
 3. copie după C.I. a solicitantei.
 4. certificat fiscal emis de către D.I.T.L. Botoșani prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local.
 5. adeverință eliberată de un medic ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii sau copie a ecografiei de confirmare a sarcinii incipiente, după caz.
 6. la intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină, se revine cu o nouă adeverință de la medicul ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii sau o copie a ecografiei morfologiei de sarcină trimestrul II, după caz. 

Alimentarea cardului se va face în 2 etape distincte, în funcție de anexarea la dosar a documentelor justificative, respectiv:

 1. Etapa I: 1000 lei/solicitant – sprijin în perioada prenatală după săptămâna a 10-a de sarcină;
 2. Etapa II: 1000 lei/solicitant – sprijin în perioada prenatală după săptămâna a 24-a de sarcină;

Fiecare gravidă beneficiază de câte 1000 lei pentru etapa I și 1000 lei pentru etapa II, indiferent de numărul feților. În cazul sarcinilor gemelare, valoarea încărcată pe card nu se dublează.

În situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să se depună și documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, ultima chitanță.

Solicitantele care doresc să acceseze etapa I a Programului vor depune documentele prevăzute la art.6  alin.(2) lit.d)  în perioada cuprinsă între a 10-a și a 23-a săptămână de sarcină

Beneficiarele admise în etapa I vor transmite documentele prevăzute la art.6  alin.(2) lit.e)  pentru accesarea etapei a- II-a în perioada cuprinsă între a 24-a și a 30-a săptămână de sarcină.

Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:

 1. nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite;
 2. au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
 3. înregistrează datorii la bugetul local (datorii pentru care nu se prezintă dovada eșalonării acestora);
 4. nu respectă termenele de depunere/completare prevăzute de prezentul regulament.
 5. sunt declarate neeligibile ca urmare a anchetei sociale, inclusiv după completarea dosarului cu documente justificative (atât de la solicitant cât și de la instituțiile publice);
 6. nu și-a exprimat acordul cu privire la consultarea și prelucrarea de către Direcția de Asistență Socială Botoșani a informațiilor, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală și la Direcția Impozite și Taxe Locale a municipiului Botoșani.

Cererile privind acordarea voucher-ului MATERNA BOTOȘANI (anexa 2 la HCL nr. 292/30.06.2023) se pot depune atât fizic, la sediu Direcției Asistență Socială a Municipiului Botoșani , de luni până joi, între orele 9:00 - 15:00, 

cât și în format electronic pe :
- adresa de e-mail securizata :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- pe platforma digitala ,,UP COMUNITATE" pusa la dispozitie de operatorul economic UP Romania - www.upromania.ro
 

Distribuirea voucherelor, precum si dispozitia de acordare, se va face de către Direcția de Asistență Socială Botoșani din strada Săvenilor nr.12, numai pe baza prezentarii actului de identitate în original si a semnaturii de primire . La ridicarea voucher-ului se poate prezenta gravida sau o persoana desemnată de către aceasta, printr-o declarație a cărei model (cerere-acord) se va descarca de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Botoșani.

 

 

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00