TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - selectie dosare - concurs - 1 post paznic in cadrul Centrului Social de Urgenta pentru persoane fara adapost

rezultate selecţie dosare la concursul de ocupare a postului contractual vacant de paznic, în cadrul Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG. nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00