TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt - rezultate proba scrisa - concurs ocupare post vacant infirmieră debutantă

rezultate la proba scrisă din data de 02.03.2020 la concursul de ocupare a postului contractual vacant de infirmieră debutantă în cadrul Creșei Municipale

 

Având în vedere procesul verbal nr. 3478/02.03.2020 încheiat la finalizarea  probei scrise, precum și prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

      

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Punctaj obţinut

Observaţii

1.

Gîngă Mihaela

64,66

admis

2.

Dadu Delia

20

respins

3.

Roca Simona

13

respins

4.

Manolachi Andreea

10,66

respins

           

Contestaţii la proba scrisă se pot depune până la data de 04.03.2020, ora 1000, la  Compartimentul resurse umane şi comunicare, registratură şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                           Rezultatele contestaţiilor se vor afişa în data de 04.03.2020, ora 1400, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, pe pagina de internet a instituției www.dasbotosani.ro, precum și la sediul Centrului Social de Zi pentru copii aflați în situații de risc social.

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 05.03.2020, ora 10ºº, la sediul Centrului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice dependente-Senior, Aleea Nucului, nr. 8.

Afişat astăzi, 04.03.2020, ora 1000

Pentru mai multe detalii cititi aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00