TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt - rezultate proba interviu - concurs ocupare post vacant infirmieră debutantă

Rezultat proba interviu la concursul organizat pentru ocupare postului contractual vacant de infirmieră debutantă din cadrul Creșei Municipale.

 

Având în vedere procesul verbal nr. 3758/05.03.2020 încheiat la finalizarea  interviului, precum și prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei  interviu:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obţinut la proba interviu

Observaţii

1.

Gîngă Mihaela

80,00

admis

Contestaţii la proba interviu se pot depune până la data de 09.03.2020, ora 1000, la  Compartimentul resurse umane şi comunicare, registratură şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul contestaţiilor se va afişa în data de 09.03.2020, ora 1200,  pe site-ul www.dasbotoșani.ro, precum și la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, str. Săvenilor nr. 12.

Afişat astăzi, 06.03.2020, ora 1000

Pentru mai multe detalii cititi aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00