TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt - rezultate finale - concurs ocupare post vacant infirmieră debutantă

la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de infirmieră debutantă în cadrul Creșei Municipale

Având în vedere procesul verbal nr. 3982/10.03.2020 încheiat la finalizarea concursului, precum și prevederile art. 34 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale ale concursului:

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obţinut la proba scrisă

Punctaj obţinut la interviu

Punctaj final

Observaţii

1.

Gîngă Mihaela

64,66

80,00

72,33

admis

2.

Dadu Delia

20

-

20

respins

3.

Roca Simona

13

-

13

respins

4.

Manolachi Andreea

10,66

-

10,66

respins

  •  Afișat astăzi, 10.03.2020, ora 10ºº, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, pe pagina de internet dasbotosani.ro, precum și la sediul Centrului Social de Zi pentru copii aflați în situații de risc social.

Pentru mai multe detalii cititi aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00