TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - concurs - 1 post Medic primar - Cresa Municipala

Direcția de Asistență Socială Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Creșei municipale astfel:

- 1 post vacant de medic primar – în specialitatea Medicină de familie, 1/4 normă.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menționează postul pentru care persoana interesată dorește să concureze;
 2. copie a diplomei de licență și certificatul de medic primar;
 3. copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.d) ori e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 din O.M.S. 869/2015;
 6. cazierul judiciar, în original;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, în original;
 8. chitanța de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 10. certificat de integritate comportamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019, în termen de valabilitate, în original;
 11. copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificate de divorț, hotărâre judecătorească, etc);
 12. acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea desfășurării concursului – se completează odată cu depunerea dosarului;
 13. dosar plic.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentul oficial aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00