TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - examen de promovare - rezultate proba scrisa

rezultate proba scrisă la examenul de  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani din data de 20.02.2020

 

Având în vedere procesele verbale nr. 2926/20.02.2020, 2927/20.02.2020 încheiate la finalizarea  probei scrise, precum și prevederile art. 45 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

     

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Punctaj obţinut

Rezultat final

1.

Pintilii Maria-Claudia

85,00

promovat

2.

Sandu Cornelia-Elena

96,66

promovat

          

Contestaţii la proba scrisă se pot depune până la data de 24.02.2020, ora 1000, la  Compartimentul resurse umane şi comunicare, registratură şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, conform art. 45 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.     

Rezultatele contestaţiilor se vor afişa în data de 25.02.2020, ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, pe pagina de internet a instituției www.dasbotosani.ro, precum și la sediul Creșei Municipale.

Afişat astăzi, 21.02.2020, ora 1000

Pentru mai multe detalii cititi aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00