TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - rezultate proba scrisa examen de promovare

  • rezultate proba scrisă la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1027/11.11.2014, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior

Documentul oficial aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00