TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunţ concurs promovare într-o funcție de conducere

on .

Potrivit dispozițiilor art. 73 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția de Asistență Socială Botoșani organizează concurs de promovare într-o funcție de conducere vacantă de șef centru în cadrul Centrului social de zi pentru copii aflați în situații de risc social.

Concursul se va desfășura conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Promovarea într-o funcție de conducere se face din rândul salariaților Direcției de Asistență Socială Botoșani. 

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru participarea la concursul de promovare într-o funcție de conducere sunt:

  • să fie angajați ai Direcției de Asistență Socială Botoșani;
  • să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
  • să dețină aptitudini legate de procesul decizional, de coordonare și organizare, de analiză și sinteză, rezolvarea operativă și eficientă a problemelor, precum și capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații. 

Probele/etapele de concurs: etapa de selecție a dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba interviu

Documente anexate:

Anunt concurs promovare intr-o functie de conducere

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00