TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

ANUNȚ - privind acoradarea indemnizației de creștere a copilului celuilalt părinte

on .

PRECIZARI PRIVIND PERIOADA DE MINIM DOUA LUNI REZERVATE CELUILALT PARINTE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE CRESTERE A COPILULUI

Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naşte copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin două luni pentru celălalt parinte,

  • Celălalt parinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Botoșani, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu doreşte să solicite acest drept si perioada de plata va fi redusă cu două luni,
  • În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze lunile rezervate pentru concediu creștere copil,
  • Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta  1 an şi 10 luni,  perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, parintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 4 luni pentru celălat soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani,
  • Pentru a exista continuitate în plata pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de  2 ani.
  • Dosarul pentru cele două luni rezervate celuilalt părinte, trebuie sa conțină toate documentele menționate în rubrica Beneficii- Concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor ,,Documente necesare și unde se depune dosarul’’.

Important!

  • Salariata/salariatul are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
  • Pentru perioada rezervata celuilalt parinte dosarele se depun in termen de 15 zile de la data suspendarii activitatii. (În situaţia în care cererea si documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizaţia se va acorda de la data depunerii cererii, conform HG nr. 52/2011, art. 4^1, alin.5.)

ATENTIE!

Cele 2 luni rezervate celuilalt părinte, se acordă în cazul copiilor născuți după data de 19 septembrie 2023, conf. articolului I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022.

 

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00