TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

ANUNȚ - privind acordarea de sprijin pentru cupul mama - nou-născut pe bază de tichete sociale pe suport electronic

on .

Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţa că familiile defavorizate din Municipiul Botosani, pot beneficia de acordarea de sprijin pentru cuplurile mama - nou-născuț pe bază de tichete sociale pe suport electronic, conform prevederilor OUG 34/2024.         

Mamele și copii nou – născuți din categoriile cele mai defavorizate vor beneficia de sprijin în valoare de 2000 lei. Ajutoarele vor fi acordate mamelor, în primele 3 luni de la nașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate, care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul Programului operaţional „Incluziune și Demnitate Socială“ (PoIDS) 2021 - 2027, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

  1. mamele care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune acordat în baza <LLNK 12001 416 12 2S1   0 18>Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
  2. mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024 și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
  3. mamele care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situații de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
  4. mame care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
  5. mamele minore care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024 și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
  6. mamele care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict armat și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;

Excepție

În situația în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la nașterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.

În situația sarcinii multiple, măsura de sprijin material se acordă pentru fiecare nou-născut.

 

La depunere, cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

  • Copie BI/CI
  • Copie certificat de naștere copil
  • Copie certificat de handicap

Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/583230, int.22 sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Botosani, str.Savenilor nr. 12.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00