TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - examen de promovare in grad profesional

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează în data de 15.11.2019, ora 10ºº, la sediul Creșei municipale, str. Aleea Elie Radu, nr. 38, examen de promovare în grad profesional pentru salariații cu contract individual de muncă, în baza aprobării referatelor de evaluare nr. 16229/16.10.2019, 16230/16.10.2019.

Examenul se va desfășura conform prevederilor Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criterilor de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • vechime în specialitate de 3 ani în gradul sau treapta din care promovează;
  • să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

Pentru mai multe detalii cititi aici..

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00