TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt - rezultate selecţie dosare la examenul de promovare în grad profesional

   A n u n ţ  rezultate selecţie dosare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6), din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG. nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior:

 

Nr.

crt.

Nume, prenume

Dosar nr.___

Admis / Respins

Observaţii

1.

Ginghină Adriana-Mihaela

18002/12.11.2019

 

Admis

-

2.

Uleniuc Mihaela

18001/12.11.2019

Admis

-

Proba scrisă va avea loc în data de  15.11.2019, ora 1000, la sediul Creșei municipale, Aleea Elie Radu, nr. 38.

Afişat astăzi: 14.11.2019, ora 1000

Pentru mai multe detalii cititi aici..

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00