TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt - rezultate proba scrisa examen de promovare în grad profesional

    A n u n ţ rezultate examen de  promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani din data de 15.11.2019

Având în vedere procesul verbal nr. 18243/15.11.2019 încheiat la finalizarea  probei scrise, precum și prevederile art. 45 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Punctaj obţinut

Rezultat examen promovare

1.

Uleniuc Mihaela

85,00

promovat

2.

Ginghină Adriana-Mihaela

76,66

promovat

           

Contestaţii la proba scrisă se pot depune până la data de 20.11.2019, ora 1000, la  Compartimentul resurse umane şi comunicare, registratură şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, conform art. 45 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Rezultatele contestaţiilor se vor afişa în data de 21.11.2019, ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, pe pagina de internet a instituției www.dasbotosani.ro, precum și la sediul Creșei municipale.

Afişat astăzi, 19.11.2019, ora 1000

Pentru mai multe detalii cititi aici..

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00