TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - examen de promovare

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează în data de 20.02.2020, ora 10ºº, la sediul Creșei Municipale, Aleea Elie Radu, nr. 38, examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru salariații cu contract individual de muncă, în baza aprobării referatelor de evaluare nr. 1580/29.01.2020, 1693/31.02.10.2020.

Examenul se va desfășura conform prevederilor Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criterilor de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • vechime în specialitate de 3 ani în gradul sau treapta din care promovează;
  • să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • certificat absolvire curs infirmieră;
  • să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Pentru mai multe detalii cititi aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00