TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - examen de promovare - selectie dosare

rezultate selecţie dosare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6), din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG. nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior:

 

Nr.

crt.

Nume, prenume

Dosar nr.___

Admis / Respins

Observaţii

1.

Pintilii Maria-Claudia

2310/11.02.2020

Admis

-

2.

Sandu Cornelia-Elena

2350/11.02.2020

Admis

-

Proba scrisă va avea loc în data de  20.02.2020, ora 1000, la sediul Creșei Municipale, Aleea Elie Radu, nr. 38.

Afişat astăzi: 13.02.2020, ora 1000

Pentru mai multe detalii cititi aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00