TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din municipiul Botoșani - SENIOR

Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din municipiul Botoșani - SENIOR cu sediul in Aleea Nucului nr.8

Baza legala de acordare

 1. Legea nr.292/2011 Legea asistenţei sociale 
 2. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 3. HG nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
 4. Ordin nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost(…) Anexa 8
 5. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
 6. Legea nr.416/2001, republicată, privind venitul minim garantat
 7. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 8. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social
 10. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Legea nr. 287/2009 - Codul civil, Titlul II - Persoana fizica si Titlul III - Ocrotirea persoanei fizice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Principiile care stau la baza acordarii serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice sunt:

 • respectarea si promovarea intereselor persoanelor varsnice
 • respectarea demnitatii persoanei asistate
 • creşterea calității vieţii pentru persoanele vârstnice dependente din municipiu Botoşani
 • egalitatea sanselor si nediscriminarea
 • asistarea persoanelor varstnice in realizarea si exercitarea drepturilor lor
 • asigurarea unei interventii profesioniste, cu personal de specialitate
 • asigurarea confidentialitatii si eticii profesionale

Obiectivele Centrului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Botoşani sunt:

 1. creşterea calităţii vieţii, prevenirea şi reducerea marginalizării sociale pentru un numar de maxim 150 de vârstnici dependenti din municipiul Botoşani.
 2. mentinerea persoanei vârstnice la propriu domiciliu 
 3. asigurarea unui ambient conform nevoilor persoanei vârstnice 
 4. ameliorarea stării de sănătate
 5. ameliorarea imaginii pozitive de sine
 6. dezvoltarea unui parteneriat local activ între autorităţile publice locale şi societatea civilă care desfaşoară activităţi în sprijinul persoanelor vârstnice dependente din Botoşani.

Conditiile de acces/admitere in centru sunt următoarele:

 • Acte necesare:
  • cerere tip
  • copie dupa actul de identitate valabil
  • documente cate atesta veniturile,
  • acte medicale care atesta starea de sanatate a acestora, 
  • certificat de incadrare intr-un grad de handicap dupa caz, 
  • se pot solicita si alte documente dacă este cazul
 • Categoriile de beneficiari ai Centrului de îngrijire la domiciliu este reprezentat de vârstnici ce au vârsta de pensionare în conformitate cu legea în vigoare ( 65 de ani), selecţia acestora făcându-se pe baza următoarelor criterii suplimentare:
  • venituri pe membru de familie mai mici de 700 Ron/lună;
  • sunt persoane vârstnice singure, lipsite de sprijin la domiciliu (familie - fără aparţinători legali sau rude de gradul I sau II cu domiciuliu în Botoşani, prieteni, vecini) care necesită ajutor din partea comunităţii
  • gradul de dependenţă pentru persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, nedeplasabile sau doar parţial deplasabile care necesită ajutor semnificativ şi îngrijire pentru a realiza activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi.

Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu se adresează directorului Serviciului Public local de Asistenţă Socială Botoșani, care dispune luarea în evidență a beneficiarului și evaluarea inițială prin anchetă socială.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00