TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt important pentru toti beneficiarii si solicitantii de Venit Minim Garantat (VMG) și Ajutor pentru susținerea familiei (ASF)

on .

 

Anunt important pentru toti beneficiarii si solicitantii de Venit Minim Garantat (VMG) și Ajutor pentru susținerea familiei (ASF)

 

Primaria municipiului Botosani anunta ca odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.196/2016 privind Venitul Minim de Incluziune (VMI) si a Normelor metodologice aprobate prin HG nr.1154/20222, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Ajutor pentru susținerea familiei (ASF) încetează. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF, trebuie să se înregistreze la Directia de Asistenta Sociala Botosani, din Strada Savenilor nr.12, începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru asigurarea continuității în acordărea acestui tip de beneficiu.

Venitul Minim de Incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

 1. ajutor de incluziune;
 2. ajutor pentru familia cu copii.

 

Care sunt condițiile de acordare VMI?

Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:

 1. Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.
 2. Să aveți venituri nete lunare ajustate

a). Pentru acordarea ajutorului de incluziune, să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani,.

b). Pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii, să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei.

 1. Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative.

Cererea va fi analizată de către reprezentanții DAS Botosani pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a VMI. Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă sociala în teren, la reședința declarată.

                                                                                                           Vt

 Formula de calcul al venitului net ajustat este următoarea:   Vaj = --------,         unde:

                                                                                                           Dfam

    - Vt reprezintă venitul total al familiei/persoanei singure, la care, după caz, se aplică reducerea prevăzută la art. 11 lit. a) din lege ( 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau in calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei);

    - Dfam reprezintă dimensiunea familiei , care NU REPREZINTA numarul persoanelor din familie, ci se calculează folosind coeficientii de de echivalență stabiliti conform prevederilor art. 9  alin (2) din Legii nr.196/2016 privind Venitul Minim de Incluziune si anume:

 1. a) 1- pentru persoana singura sau pentru un singur membru de familie
 2. b) 0,5- pentru fiecare persoana in plus, adult sau copil.

    Exemplu: pentru familia compusa din 4 persoane, Dfam se stabilește astfel:

 • numar persoane = 4, (din care 2 adulti si 2 copii);
 • Dfam = suma coeficientilor de echivalență = 1+0,5+0,5+0,5=2,5

Dacă sunteți solicitant de venit minim garantat (VMG) și/sau de alocație pentru susținerea familiei (ASF) sau dacă nu ați beneficiat de VMG sau ASF până acum, dar vă aflați în situație de dificultate începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la Directia de Asistenta Sociala Botosani documentele pentru acordarea VMI.

Cererea insotita de documentele doveditoare se pot depune atât fizic, la sediu Direcției Asistență Socială a Municipiului Botoșani, de luni până joi, între orele 9:00 - 15:00, cât și în format electronic (prin completarea cererii tip al cărei model va fi disponibil pe site-urile Primăriei Botoșani şi al Direcţiei de Asistență Socială Botoșani – www.primariabt.ro; www.dasbotosani.ro), la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Care sunt documentele necesare pentru a solicita VMI?

 • Cererea  - declaratie pe propria raspundere pentru acordare unor drepturi de asistență social - modelul cererii se găsește la Sediul DAS Botosani sau pe site dasbotosani-formulare tipizate.
 • Acordul privind colectarea datelor personale
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situației beneficiarului

 

Lista bunurilor care conduc automat la neacordarea VMI

 

 1. Bunuri imobile
 • Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală mp, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.
 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu o cotă parte dintr-o altă clădire/ spațiu locativ/ imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

 

 1. Bunuri mobile
 • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice.
 • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.
 • Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării.

 

 1. Depozite bancare
 • Cel puțin unul dintre membrii familiei deține în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/ depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

 

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00