TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt de selectie a partenerilor privați pentru implementare Proiect POCU Prioritatea de Investiții 9.v, Obiectivul specific 4.16 din cadrul Axei Prioritare 4

on .

Direcția de Asistentă Socială Botoșani, județul Botoșani, in calitate de posibil Beneficiar al unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri de proiecte ,,Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale" Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9.v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale in întreprinderi sociale fi economie socială și solidarii pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv specific 4.16.: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă , face publică procedura de selecție a partenerilor de drept privat, in vederea implementării activităților proiectului in conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.

In procesul de selecție a partenerilor se vor respecta prevederile de  aici

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00