TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț final selectie parteneri

on .

ANUNT PRIVIND REZULTATELE PROCEDURII DE SELECTIE
pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă

Procedura aplicată: În conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din OUG 40/2015 gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 33-34 din HG 93/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, analizând prevederile Ghidului Solicitantului –Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Direcția de Asistență Socială Botoșani a lansat procedura de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă

Anuntul complet aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00