TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt acordare sprijin educational pe baza de tichet sociale (prescolar/primar/gimnazial))

on .

 

Anunt acordare sprijin educational pe baza de tichet sociale (prescolar/primar/gimnazial)

 

UAT Botosani prin Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţa că familiile defavorizate  pot  beneficia de un tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/an şcolar.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:

 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial

          În perioada  24.08.2020 - 04.09.2020,  de luni - joi între orele 08:30 - 15,  vineri  între orele 08:30 – 13, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani din strada Săvenilor nr.12, se primesc cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, familiilor defavorizate cu domiciliul in Municipiul Botosani,  în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajati din învățământușl de stat preșcolar, primar și gimnazial definiți astfel:

 1. a) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar - copii preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial - copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 - 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară;

 

 Conditiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Botoșani;
 • să facă dovada înscrierii copilului la școala sau gradinită;
 • să îndeplinească conditiile prevăzute la lit a )si b) de mai sus.

 

    Precizăm că pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, și pentru beneficiarii legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei , cu modificările și completările ulterioare, aflati in evidenta DAS botosani, acest sprijin se acorda pe baza listelor intocmite in conformitate cu prevederile art.4 alin (5) din OUG 133/2020, aceste persoane având obligatia să depuna cererea si dovada inscrierii copilului la gradinita/scoala pentru anul 2020-2021.

Ceilalti posibili beneficiary, care nu sunt in evidenta DAS, depun odată cu cererea si documentele doveditoare privind componenta familiei, precum si cele doveditoare ale veniturilor nete realizate de membrii familiei in luna iulie 2020.

Cererea poate fi transmisă și electronic la următoarea adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și poate fi descărcată de pe Site-ul Directiei de Asistenta Sociala Botosani: www.dasbotosani.ro, sectiunea Informatii/Anunturi.

 

-  pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar (grădiniță) - venitul net lunar / membru de familie de până la 283 de lei, inclusiv,

pentru copiii din învăţământul de stat  primar și gimnazial - venitul net lunar/ membru de familie de până la 1115 de lei, inclusiv/ membru de familie.

 

Sunt acceptate și solicitările depuse  în perioada 15.09.2020 - 21.09.2020, de luni - joi între orele 08:30 - 15,  vineri  între orele 08:30 - 13, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

        Tichetele sociale pe suport electronic se acordă:

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

 • Copie acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii);
 • Adeverință de la unitatea de învățământ cu specificația formei de învățămînt de stat  la care este înscris elevul (preşcolar/primar/gimnazial);
 • Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari, cupon de alocație, adeverinţă de la financiar pentru persoanele fizice autorizate, alte acte privind veniturile realizate(burse, venituri din arendă, chirii,etc), aferente lunii iulie 2020;  

      Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/583230 sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Botoșani, str. Săvenilor nr. 12.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00