TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - Examen de promovare in grad profesional

on .

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială Botoșani organizează în data de 16.03.2022 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din instituției.

Pentru a participa la examenului de promovare în gradul profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  2. să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Probele stabilite pentru examen:

  • selecția dosarelor de înscriere
  • proba scrisă: 16.03.2022, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, municipiul Botoșani
  • interviul: maximum 5 zile de la data afișării rezultatelor de la proba scrisă. Acesta va fi susținut doar de acei candidați care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

Dosarele de înscriere la examenul de promovare se depun în perioada 14.02.2022 – 07.03.2022 inclusiv, ora 16ºº, la Compartimentul resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Botoşani, str. Săvenilor nr. 12 și va conține în mod obligatoriu:

  • formularul de înscriere pentru promovare (se va înmâna candidatului în momentul depunerii dosarului);
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul s-a aflat în activitate;
  • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.

Bibliografia/tematica de examen – în baza propunerilor compartimentelor de specialitate sunt afișate alăturat.

Documentul oficial aici.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00