TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

ANUNȚ – privind solicitarea tichetului social electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”

on .

ANUNȚ – privind solicitarea tichetului social electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România

               

Primaria Municipiului Botosani prin Direcția de Asistență Socială  aduce la cunoștință că persoanele  fără adăpost, familiile monoparentale și familiile cu cel puțin 2 copii, pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de OUG nr. 63/2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, modificata prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 165/2022 din 8 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Botosani, din str. Savenilor nr.12.

 

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale, emise pe suport electronic, următoarele categorii de persoane şi familii:

  1. a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;
  2. b) persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;
  3. c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  4. d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  5. e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. f) persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei, se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări, pentru achiziţionarea de produse alimentare de bază sau asigurarea de mese calde.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordarii acestuia.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot fi folosite numai în reţeaua unitaţilor afiliate, pe baza actului de identitate.

Categoriile de persoane menționate mai sus, la literele a și b, sunt deja în evidența Casei Județene de Pensii Botosani și a Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Socială și vor primi acasă, prin poștă, tichetele sociale pe suport electronic (tip card).

                Documentele necesare sunt:

  • Cerere și declarație pe proprie răspundere
  • Actele de identitate – copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.
  • Adeverință de salariu, cupon de pensie pentru pensionari, indemnizații, alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare;

 

Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere se găseste atât în format tiparit la sediul Direcției de Asistență Socială Botosani, cât și în format electronic, pe siteul www.dasbotosani.ro, secțiunea Informații / Formulare tipizate.

      Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, potrivit art. 13 alin. (2) din OUG nr. 63/2022, se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română” – S.A., iar pentru persoanele fără adăpost, distribuirea se va face prin Direcția de Asistență Socială.

 

Pentru relații suplimentare și eventuale nelămuriri ne puteți contacta la nr. de telefon 0231/583230 sau la sediul Direcției de Asistență Socială Botosani, str. Savenilor nr. 12.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00