TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

ANUNȚ - privind desemnarea consilierului de etică

on .

În conformitate cu Decizia nr. 621/20.06.2022 privind aprobarea ”Măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică” din cadrul D.A.S. Botoșani emisă în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021, privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici: 

Funcţionarii publici din cadrul DAS Botoșani, care doresc să dobândească  calitatea de consilier de etică la nivelul instituției, vor depune la registratură, dosarele de candidatură, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului. 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

  1. a) scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: motivaţia funcţionarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin consilierului de etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;
  2. b) copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public în funcţia publică deţinută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice;
  3. c) copie a diplomei de licenţă sau, după caz, a diplomei de bacalaureat în cazul prevăzut la art. 452 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, certificate pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice;
  4. d) declaraţia de integritate, potrivit dispoziţiilor art. 452 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Verificarea dosarelor de candidatură depuse de funcţionarii publici, precum și  îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, va fi efectuată în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere, de către: Petrea Mioara – consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic și contencios și Ghebârsină Liliana – consilier în cadrul Compartimentului resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, vor participa la interviul organizat în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 931/2021.

În cadrul interviului sunt testate abilităţile de comunicare, precum şi cunoştinţele teoretice ale funcţionarilor publici selectaţi cu privire la normele şi standardele de conduită prevăzute în partea a VI-a titlul II capitolul V secţiunea a 2-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Evaluarea candidatului în cadrul interviului se face conform modalităţii de evaluare stabilite în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 931/2021.

Document oficial aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00