TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt -acordare tichete de sprijin pentru remedierea problemelor oculare la copii

on .

 

COMUNICAT DE PRESA

 

        Primăria Municipiului Botoşani anunţă că în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 387/2021 modificata prin HCL nr.77/2022 acorda beneficii de asistenta sociala sub forma de Tichete de sprijin în cuamtum de 500 lei pentru remedierea problemelor oculare la preşcolarii şi elevii din municipiul Botoşani.

 

Acordarea tichetelor de sprijin se va face cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții, de către beneficiari și familiile acestora:

  1. a) sunt persoane cu vârste între 4 – 18 ani cu domiciliul stabil în municipiul Botoșani, preșcolari şi elevi, încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar, care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de referință, vârsta standard prevăzută de regulament.
  2. b) venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1386 lei.
  3. c) familia nu deține în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere nici unul din bunurile ce duc la excluderea acordării tichetului de sprijin, conform lit.(F) din formularul de Cerere-declaratie pe propria raspundere.

 

          Cererea pentru acordarea tichetului de sprijin va fi depusă, FIZIC, de către reprezentantul legal al copilului (părinte, aparținător, etc.) la Direcția de Asistență Socială Botoșani din strada Săvenilor nr.12, însoțită de urmatoarele documente justificative:

  1. Copie după certificatul de naștere al copilului sau carte de identitate – după caz,
  2. Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al copilului;
  3. Adeverință care să ateste faptul că beneficiarul este înscris în sistemul de învățământ;
  4. Document eliberat de un medic specialist oftalmolog (recomandare medicală) sau bilet de trimitere către specialitatea oftalmologie eliberat de către medicul de familie;
  5. Documentele doveditoare de venit pentru toți membrii familiei care realizează venituri, pentru luna anterioară celei în care s-a depus cererea (adeverințe de salariat, cupon pensie, adeverința eliberată de administrația financiară)

 

Model Cererii si declaratiei pe propria raspundere este disponibil atât la sediul Direcţiei de Asistență Socială Botoșani, cât şi pe site-urile Primăriei Botoșani şi al Direcţiei de Asistență Socială Botoșani – www.primariabt.ro; www.dasbotosani.ro).   

 

Distribuirea tichetelor de sprijin, precum si dispozitia de aprobare, se va face de către Direcția de Aistență Socială Botoșani din strada Săvenilor nr.12, numai pe baza prezentarii actului de identitate în original si a semnaturii de primire a reprezentantului legal.

Titularul poate utiliza tichetul de sprijin în perioada de valabilitate, numai pentru achitarea costului integral/parțial al confecționării unei perechi de ochelari de vedere (rame și lentile).

          Beneficiarul are obligația de a se prezenta în maxim 60 (șaizeci) de zile la unitatea de optică medicală afiliată pentru prezentarea dispoziției de aprobare a sprijinului financiar și a tichetului social și pentru programarea în vederea consultației  și recepției ochelarilor de vedere.

         

              

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00