TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023

on .

Anunt privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023

 

Primăria Municipiului Botoşani anunţă că în conformitate cu prevederile Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, începând cu data de 17.10.2022 cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri se preiau de la asociațiile de proprietari/locatari sau de la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Săvenilor nr. 12, municipiul Botoșani de către titularii dreptului de proprietate, succesorii de drept ai acestora, titularii contractelor de închiriere, comodat sau concesiune care nu sunt arondați unor asociații de proprietari/locatari.

           De asemenea, formularul de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (Anexa nr.2* la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 226/20211) poate fi descărcat de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Botoșani (www.dasbotosani.ro) sectiunea -Beneficii- Ajutoare de incalzire sau de pe site-ul Primariei Municipiului Botosani (www.primariabt.ro) secțiunea Primaria – Formulare online.  

           Pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire pe  întreg sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023 cererile vor fi depuse de către solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare, până la data de 20.11.2022. Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii, acordarea se va face începând cu data de  1 a lunii următoare depunerii cererii.

           Formularele conținând cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi însoțite de următoarele documente :

 1. acte doveditoare privind componenţa familiei(copii),
  • acte de identitate (BI/CI , certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),
  • certificat de căsătorie (după caz),
  • certificat de deces (după caz),
  • hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),
  • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,
  • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),etc.

      2.1. acte doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii,       -      adeverinţa de salariat (venitul net),cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă 

 • talon de pensie,
 • talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.

       2.2. beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor campania 2022

 1. acte justificative privind bunurile mobile si imobile deţinute,

           -   contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,

                   - acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani  (după caz).

 1. ultima factură de plata de la Furnizorii de energie, pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat   
 2. documente doveditoare privind debransarea de la sistemul centralizat de energie termica sau debransarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale (in cazul solicitarilor pentru ajutorul cu energie electrica)

      

Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani  înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcţia de Impozite şi Taxe  a Municipiului Botoşani, la solicitarea Direcției de Asistență Socială    

 

          Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 2000 lei conform prevederilor art. 36 al(2), lit e) din Legea nr.226/2021, iar ajutorul de încălzire încasat necuvenit se recuperează, conform prevederilor art. 33 al(4)  din din Legea nr.226/2021 privind stabilirea asurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.

 

             Programul de lucru cu publicul al DAS Botoșani este următorul:

8,30 – 15,30 - luni - joi

8,30 – 13,00 – vineri

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00