TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt privind acordarea tichetelor de gradinita

on .

Anunt privind acordarea tichetelor de gradinita

Direcția de Asistență Socială  aduce la cunoștință  că familiile defavorizate ai căror copii frecventează zilnic grădinița pot beneficia de un stimulent educațional,  tichet în valoare de 105  lei/lună.

Începând cu data de 05.09.2022, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Botosani din Str. Savenilor nr.24, se primesc cererile şi declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale.

Stimulentele educaționale se acordă conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate:

– copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 (venit net 557,03 lei/membru) ;

– copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

Stimulentele educaționale se acordă numai pentru copiii înscriși care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar și vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte sau rechizite.

La depunere cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

  • Copie acte doveditoare privind componența familiei BI/CI/CN(pentru toți membrii)
  • Copie după livretul de familie
  • Acte doveditoare privind înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță
  • Adeverință de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari, cupon de alocație, adeverință de la financiar pentru persoanele fizice autorizate, alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare depunerii cererii;

  Pentru relații suplimentare și eventuale nelămuriri ne puteți contacta la nr. de telefon 0231/583230 sau la sediul Direcției de Asistentă Socială Botosani, str. Savenilor nr. 12.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00