TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - examen de promovare - Centru social de zi pentru copii aflati in situatii de risc social

on .

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează în data de 27.11.2020, ora 10ºº, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflați în situații de risc social, str. Parcul Tineretului, nr. 4, examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru salariații cu contract individual de muncă.

Examenul se va desfășura conform prevederilor Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criterilor de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții

Documentul oficial aici.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00