TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - examen de promovare - Centrului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice dependente - selectie dosare

on .

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG. nr. 1027/11.11.2014, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior.

Documentul oficial aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00