TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - examen de promovare - Centru de ingrijire la domiciliu persoane varsnice depentente

on .

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează în data de 17.11.2020, ora 10ºº, la sediul Centrului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice dependente - Senior, Aleea Nucului, nr. 8, examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru salariații cu contract individual de muncă, în baza aprobării referatelor de evaluare nr. 16850//27.10.2020, 17276/03.11.2020, 17303/03.11.2020, 17306/03.11.2020.

Examenul se va desfășura conform prevederilor Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criterilor de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Documentul oficial aici.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00