TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunt in atentia celor care desfasoara activitati sezoniere

on .

        Primăria Municipiului Botoșani, urmarea aprobării Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, anunță persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale că pot solicita forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

Solicitările se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.

În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite. Acesta se aprobă prin dispoziția primarului și se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

Remunerarea activităţii sezoniere, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligaţia de a transmite primarului, în scris, situaţia cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activităţile sezoniere, precum şi numărul de ore efectuate. Pe baza acestei situații primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia.

        Prevederile Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 se aplica incepand cu data de 22 Octombrie 2018.

În acest scop,

  • pentru întocmirea Planului de activităţi sezoniere pentru anul 2018, solicitările se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, în str. Săvenilor nr. 12, până pe data de 25.10.2018.
  • pentru întocmirea Planului de activităţi sezoniere pentru anul 2019, solicitările privind activitățile sezoniere ce se vor efectua de către beneficiarii de venit minim garantat se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, în str. Săvenilor nr. 12, până pe data de 14.11.2018.

Arhiva - anunțuri de interes public

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00